ambargo

listen to the pronunciation of ambargo
Türkisch - Englisch
embargo

The United States needed ten years of embargo in order to weaken Iraq. - Birleşik Devletlerin Irak'ı zayıflatmak için on yıllık bir ambargoya ihtiyacı vardı.

The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty. - ABD anlaşmayı ihlal edenlere karşı bir silah ambargosu çağrısında bulunuyor.

ambargo koymak
to impose an embargo (on)
ambargo koymak
embargo
ambargo koymak
to embargo, to put an embargo (on)
ekonomik ambargo
(Ticaret) embargo
ekonomik ambargo
economic embargo
sivil ambargo
(Politika, Siyaset) civil embargo
siyasi ambargo
political embargo
ambargo
Favoriten