alternative spelling of muff diving

listen to the pronunciation of alternative spelling of muff diving
Englisch - Englisch
muff-diving

You muff-diving, bleached-out, burnt-up old dyke.

alternative spelling of muff diving

  Silbentrennung

  al·ter·na·tive spell·ing of muff di·ving

  Türkische aussprache

  ôltırnıtîv spelîng ıv mʌf dayvîng

  Aussprache

  /ôlˈtərnətəv ˈspeləɴɢ əv ˈməf ˈdīvəɴɢ/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈspɛlɪŋ əv ˈmʌf ˈdaɪvɪŋ/

  Wort des Tages

  sutler
Favoriten