alternative spelling of muff diving

listen to the pronunciation of alternative spelling of muff diving
İngilizce - İngilizce
muff-diving

You muff-diving, bleached-out, burnt-up old dyke.

alternative spelling of muff diving

  Heceleme

  al·ter·na·tive spell·ing of muff di·ving

  Türkçe nasıl söylenir

  ôltırnıtîv spelîng ıv mʌf dayvîng

  Telaffuz

  /ôlˈtərnətəv ˈspeləɴɢ əv ˈməf ˈdīvəɴɢ/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈspɛlɪŋ əv ˈmʌf ˈdaɪvɪŋ/

  Günün kelimesi

  accrete