after this

listen to the pronunciation of after this
Englisch - Türkisch
bundan sonra

Bundan sonra, Miki hastaneye götürüldü. - After this, Miki was taken to the hospital.

Bundan sonra nereye gideriz? - Where do we go after this?

(zarf) bundan sonra
afterwards
daha sonra

Daha sonra bir şey içmek için bize katılmayı planlıyor musunuz? - Do you plan to join us for a drink afterwards?

Daha sonra açıklayacağım. - I'll explain afterwards.

after that
ondan sonra

Ondan sonra onu tekrar görmedim. - I didn't see him again after that.

Ondan sonra onunla asla konuşmadım. - I never spoke to him after that.

after that
bundan sonra

Bundan sonra ne olduğunu hatırlayamıyorum. - I can't remember what happened after that.

Bundan sonra, Mike Hiroshi'ye emniyet kemerini bağlamasını söyler. - After that, Mike tells Hiroshi to fasten his seat belt.

afterwards
sonraları
afterwards
bilahare
afterwards
sonradan

İkramlar sonradan sunulacak. - Refreshments will be served afterwards.

Duvarı yeşile boyamak için kullanılmış fırçayı kullanmıştı ve sonradan onu temizlemedi. - He'd used the dirty brush to paint the wall green, and he did not clean it afterwards.

afterwards
sonra

Evlenmeden önce gözlerinizi tam açın, daha sonra yarı kapatın. - Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards.

Daha sonra bir şey içmek için bize katılmayı planlıyor musunuz? - Do you plan to join us for a drink afterwards?

after it
sonra
after something
bir şeyin peşinde
after you
Önden buyurun! Önce siz buyurun!
afterwards
sonrasında

Yemek pişirmekten hoşlanırım ama sonrasında temizlik yapmayı sevmiyorum. - I enjoy cooking, but I don't like the cleaning up afterwards.

Sonrasında üniversitede eğitim görmek için okula gidersin. - You go to school in order to study at university afterwards.

After you
önden buyurun
afterwards
ondan sonra
Englisch - Englisch
afterwards
After that
thereafter
after that
succeeding that
after this

  Silbentrennung

  af·ter this

  Türkische aussprache

  äftır dhîs

  Aussprache

  /ˈaftər ᴛʜəs/ /ˈæftɜr ðɪs/

  Videos

  ... Ledbetter bill. And it's named after this amazing woman who had been doing the same ...
  ... prepared for the spring after this strongest five-year stretch a farm ...
Favoriten