according to what the speaker has read or been told

listen to the pronunciation of according to what the speaker has read or been told
Englisch - Türkisch

Definition von according to what the speaker has read or been told im Englisch Türkisch wörterbuch

apparently
görünüşte

Onun için görünüşte o sorumlu. - He is apparently responsible for it.

Tom görünüşte Mary adlı bir kızla çıkıyor. - Tom is apparently dating a girl named Mary.

apparently
belli ki

Belli ki o adam bizi yanıltıyor. - The man is apparently deceiving us.

Belli ki Tom Mary'den hoşlanmıyor. - Apparently, Tom doesn't like Mary.

apparently
görünürde
apparently
görünen o ki

Tom, görünen o ki çok ikna ediciydi. - Tom was apparently very convincing.

apparently
anlaşıldığı kadar
apparently
görünüşe bakılırsa

Görünüşe bakılırsa Tom henüz kirasını ödemedi. - Tom has apparently not yet paid his rent.

Görünüşe bakılırsa, Tom, Mary ve John'un düğününe gitmek istemiyordu. - Tom apparently didn't want to go to Mary and John's wedding.

apparently
görünür bir şekilde
apparently
görünüşe göre

Tom görünüşe göre Mary'nin söylediğine inandı. - Tom apparently believed what Mary said.

Tom görünüşe göre geçen kış Boston'daydı. - Tom was apparently in Boston last winter.

apparently
anlaşılan

Anlaşılan, onu yapan kişi Tom. - Apparently, Tom is the one who did that.

Anlaşılan, toplantı Tom'un ofisinde olacak. - Apparently, the meeting will be in Tom's office.

Englisch - Englisch
apparently

Apparently they are going to contact the adoption agency and see if they can locate that child. .

according to what the speaker has read or been told

  Silbentrennung

  ac·cord·ing to what the Spea·ker has read or been told

  Türkische aussprache

  ıkôrdîng tı hwʌt dhi spikır hız rid ır bın tōld

  Aussprache

  /əˈkôrdəɴɢ tə ˈhwət ᴛʜē ˈspēkər həz ˈrēd ər bən ˈtōld/ /əˈkɔːrdɪŋ tə ˈhwʌt ðiː ˈspiːkɜr həz ˈriːd ɜr bən ˈtoʊld/

  Wort des Tages

  apocalypse
Favoriten