görünüşe göre

listen to the pronunciation of görünüşe göre
Türkisch - Englisch
apparently

Tom apparently believed what Mary said. - Tom görünüşe göre Mary'nin söylediğine inandı.

Apparently, the bus is late. - Görünüşe göre, otobüs geç kaldı.

seemingly
on the face of
as it seems
to all appearances
in outward show
in appearance
on the face of it
dış görünüşe göre değer
face value
dış görünüşe göre değerlendirmek
take smth. at it's face value
görünüşe bakılırsa/göre
apparently, as far as can be seen, judging by appearances
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) ZAHİR
görünüşe göre
Favoriten