a tax is progressive if the ratio of taxes to income rises as income rises

listen to the pronunciation of a tax is progressive if the ratio of taxes to income rises as income rises
Englisch - Türkisch

Definition von a tax is progressive if the ratio of taxes to income rises as income rises im Englisch Türkisch wörterbuch

progressive
yenilikçi

Onun politikaları çok yenilikçi idi. - His policies were too progressive.

progressive
terakkiperver
progressive
ilerleyen
progressive
aşama yapan
progressive
{i} ilerici

Hey, ilerici olanı hatırlıyor musunuz? - Hey, remember the progressive one?

Girişimleriniz sayesinde basın tarafından ilerici ve ileriye dönük düşünce kuruluşu olarak tanınmaktayız. - Thanks to your initiatives we've been recognized as a progressive and forward-thinking enterprise by the press.

progressive
s. 1. gitgide artan. 2. ilerleyen, ilerleyici (hastalık). 3. tedrici. 4. ileri düşünceli, ilerici. i. ileri düşünceli kimse, ilerici
progressive
(sıfat) ilerleyen, gelişen, ilerici, kademeli, derece derece artan, devamlılık belirten
progressive
aşamalı,yenilikçi
progressive
{s} gelişen
progressive
ilerlemekte olan
progressive
{s} derece derece artan
progressive
tedrici
progressive
yavaş yavaş artan
progressive
Gelişimsel
progressive
dilb. ilerleyici benzeşme
progressive
ileri

Ben oldukça ilericiydim. - I'm pretty progressive.

Tom çok ilerici, değil mi? - Tom is very progressive, isn't he?

progressive
devamlı olarak
progressive
(Biyoloji) progresif
progressive
progressivelyilerledikçe
Englisch - Englisch
progressive
a tax is progressive if the ratio of taxes to income rises as income rises

  Silbentrennung

  a tax I·s Pro·gres·sive if the ra·tio of taxes to in·come rises as in·come rises

  Türkische aussprache

  ı täks îz prıgresîv îf dhi reyşiō ıv täksız tı înkʌm rayzız äz înkʌm rayzız

  Aussprache

  /ə ˈtaks əz prəˈgresəv əf ᴛʜē ˈrāsʜēˌō əv ˈtaksəz tə ˈənˌkəm ˈrīzəz ˈaz ˈənˌkəm ˈrīzəz/ /ə ˈtæks ɪz prəˈɡrɛsɪv ɪf ðiː ˈreɪʃiːˌoʊ əv ˈtæksəz tə ˈɪnˌkʌm ˈraɪzəz ˈæz ˈɪnˌkʌm ˈraɪzəz/

  Wort des Tages

  procumbent
Favoriten