a substance that exerts some force or effect

listen to the pronunciation of a substance that exerts some force or effect
Englisch - Englisch
Agent
a substance that exerts some force or effect

  Silbentrennung

  a sub·stance that exerts some force or ef·fect

  Türkische aussprache

  ı sʌbstıns dhıt îgzırts sʌm fôrs ır ıfekt

  Aussprache

  /ə ˈsəbstəns ᴛʜət əgˈzərts ˈsəm ˈfôrs ər əˈfekt/ /ə ˈsʌbstəns ðət ɪɡˈzɜrts ˈsʌm ˈfɔːrs ɜr əˈfɛkt/

  Wort des Tages

  elevenses
Favoriten