a substance that exerts some force or effect

listen to the pronunciation of a substance that exerts some force or effect
İngilizce - İngilizce
Agent
a substance that exerts some force or effect

  Heceleme

  a sub·stance that exerts some force or ef·fect

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sʌbstıns dhıt îgzırts sʌm fôrs ır ıfekt

  Telaffuz

  /ə ˈsəbstəns ᴛʜət əgˈzərts ˈsəm ˈfôrs ər əˈfekt/ /ə ˈsʌbstəns ðət ɪɡˈzɜrts ˈsʌm ˈfɔːrs ɜr əˈfɛkt/

  Günün kelimesi

  svelte