a spontaneous loss of consciousness caused by insufficient blood to the brain

listen to the pronunciation of a spontaneous loss of consciousness caused by insufficient blood to the brain
Englisch - Türkisch

Definition von a spontaneous loss of consciousness caused by insufficient blood to the brain im Englisch Türkisch wörterbuch

faint
{s} belli belirsiz
faint
{s} halsiz
faint
{f} bitkin düşmek
faint
{s} sönük
faint
{s} baygın

Tom baygınlık hissetmeye başladı. - Tom began to feel faint.

faint
{f} hali kalmamak
faint
bayılmak üzere

Bence yatmalısın. Bayılmak üzeresin gibi görünüyorsun. - I think you should lie down. You look like you're about to faint.

Tom bayılmak üzere gibi görünüyor. - Tom looks like he's about to faint.

faint
donuk
faint
zayıf

Ses gittikçe zayıfladı, artık duyulmayıncaya kadar. - The noise grew fainter, till it was heard no more.

Bağırma sesi giderek zayıfladı. - The sound of shouting grew faint.

faint
{s} bitkin

Sadece kan görme onu bitkin düşürüyor. - The mere sight of blood makes him faint.

faint
baygınlık

Tom baygınlık hissetmeye başladı. - Tom began to feel faint.

faint
güçsüzleşmek
faint
bilincini yitirmek üzere
faint
{s} ürkek
faint
{i} baygınlık, bayılma
faint
{s} cesaretsiz

Fil yalnız ve cesaretsizdi. - The elephant was alone and fainthearted.

faint
{s} çekingen
Englisch - Englisch
swoon
faint
syncope
a spontaneous loss of consciousness caused by insufficient blood to the brain

  Silbentrennung

  a spon·ta·ne·ous loss of con·scious·ness caused by in·suf·fi·cient blood to the brain

  Türkische aussprache

  ı spänteyniıs lôs ıv känşısnıs kôzd bay însıfîşınt blʌd tı dhi breyn

  Aussprache

  /ə spänˈtānēəs ˈlôs əv ˈkänsʜəsnəs ˈkôzd ˈbī ənsəˈfəsʜənt ˈbləd tə ᴛʜē ˈbrān/ /ə spɑːnˈteɪniːəs ˈlɔːs əv ˈkɑːnʃəsnəs ˈkɔːzd ˈbaɪ ɪnsəˈfɪʃənt ˈblʌd tə ðiː ˈbreɪn/

  Wort des Tages

  duopoly
Favoriten