a specific piece of information that serves to notify

listen to the pronunciation of a specific piece of information that serves to notify
Englisch - Türkisch

Definition von a specific piece of information that serves to notify im Englisch Türkisch wörterbuch

notification
{i} tebliğ

Onun kovulmasıyla ilgili herhangi bir tebliğ almadık. - We didn't receive any notification of his having been fired.

notification
ihtar
notification
{i} ihbarname
notification
(Avrupa Birliği) bildirim

Sigara içme yasağı bildirimi dün restoranın dışında yayınlandı. - Notification of the smoking ban was posted outside the restaurant yesterday.

Bir ay içinde taşınmamız gerektiğine dair bildirim aldım. - I received notification that we must move out in one month.

notification
{i} duyuru
notification
(Mukavele) tebligat

Bizim hiç tebligatımız yoktu. - We had no notification.

notification
bildirme
notification
bildirge
notification
bildiri

Sigara içme yasağı bildirimi dün restoranın dışında yayınlandı. - Notification of the smoking ban was posted outside the restaurant yesterday.

Bir ay içinde taşınmamız gerektiğine dair bildirim aldım. - I received notification that we must move out in one month.

a piece of
bir parça

Benim bir zarfa, bir parça kağıda ve kurşun kaleme ya da bir dolma kaleme ihtiyacım var. - I need an envelope, a piece of paper, and a pencil or a pen.

Bana bir parça bilgi getirdi. - He brought me a piece of information.

notification
{i} bildirme, haber verme
Englisch - Englisch
notification
a specific piece of information that serves to notify

  Silbentrennung

  a spe·cif·ic piece of in·for·ma·tion that serves to no·ti·fy

  Türkische aussprache

  ı spısîfîk pis ıv înfôrmeyşın dhıt sırvz tı nōtıfay

  Aussprache

  /ə spəˈsəfək ˈpēs əv ənˈfôrˈmāsʜən ᴛʜət ˈsərvz tə ˈnōtəˌfī/ /ə spəˈsɪfɪk ˈpiːs əv ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən ðət ˈsɜrvz tə ˈnoʊtəˌfaɪ/

  Wort des Tages

  pudency
Favoriten