a request status indicating that the request is neither filled nor committed

listen to the pronunciation of a request status indicating that the request is neither filled nor committed
Englisch - Türkisch

Definition von a request status indicating that the request is neither filled nor committed im Englisch Türkisch wörterbuch

outstanding
{s} seçkin

Tom seçkin bir koçtu. - Tom was an outstanding coach.

Tom seçkin bir iş yaptı. - Tom did outstanding work.

outstanding
kalmış (borç)
outstanding
muallakta
outstanding
(Ticaret) kapanmamış hesap
outstanding
(Ticaret) borcun ödenecek ana parası
outstanding
(Sigorta) muallak
outstanding
(Ticaret) henüz ödenmemiş
outstanding
(Ticaret) kapatılmamış
outstanding
henüz yapılmamış
outstanding
çok iyi

Onun matematikteki yeteneği çok iyi. - His ability in mathematics is outstanding.

outstanding
diğerlerinden iyi
outstanding
yarım kalmış
outstanding
{s} tamamlanmamış
outstanding
{s} askıda
outstanding
göze çarpan
outstanding
{s} ödenmemiş

10 dolarlık ödenmemiş bir borcum var. - I have an outstanding debt of 10 dollars.

outstanding
{s} kalburüstü
outstanding
duran/çarpıcı/seçkin
Englisch - Englisch
outstanding
a request status indicating that the request is neither filled nor committed

  Silbentrennung

  a re·quest sta·tus in·di·cat·ing that the re·quest I·s nei·ther filled nor com·mit·ted

  Türkische aussprache

  ı rikwest steytıs îndıkeytîng dhıt dhi rikwest îz naydhır fîld nôr kımîtıd

  Aussprache

  /ə rēˈkwest ˈstātəs ˈəndəˌkātəɴɢ ᴛʜət ᴛʜē rēˈkwest əz ˈnīᴛʜər ˈfəld ˈnôr kəˈmətəd/ /ə riːˈkwɛst ˈsteɪtəs ˈɪndəˌkeɪtɪŋ ðət ðiː riːˈkwɛst ɪz ˈnaɪðɜr ˈfɪld ˈnɔːr kəˈmɪtəd/

  Wort des Tages

  bastion
Favoriten