a place or room which another had, has, or might have

listen to the pronunciation of a place or room which another had, has, or might have
Englisch - Türkisch

Definition von a place or room which another had, has, or might have im Englisch Türkisch wörterbuch

stead
yardımı dokunmak
stead
{i} yarar
stead
{i} yer

Eğer gelemiyorsan senin yerine birini gönder. - If you can't come, send someone in your stead.

Başkan gelmedi ama, yerine başkan yardımcısını gönderdi. - The president did not come, but sent the vice-president in his stead.

stead
stand in good stead yararlı olmak
stead
faydalı olmak
stead
yararlı olmak
stead
{i} fayda
stead
{i} başkasının yeri
Englisch - Englisch
stead
Place or room which another had, has, or might have
stead
a place or room which another had, has, or might have
Favoriten