a person who gives help or sympathy to someone in distress

listen to the pronunciation of a person who gives help or sympathy to someone in distress
Englisch - Englisch
Good Samaritan
a person who gives help or sympathy to someone in distress

  Silbentrennung

  a per·son who gives help or sym·pa·thy to some·one in dis·tress

  Türkische aussprache

  ı pırsın hu gîvz help ır sîmpıthi tı sʌmwʌn în dîstres

  Aussprache

  /ə ˈpərsən ˈho͞o ˈgəvz ˈhelp ər ˈsəmpəᴛʜē tə ˈsəmˌwən ən dəˈstres/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː ˈɡɪvz ˈhɛlp ɜr ˈsɪmpəθiː tə ˈsʌmˌwʌn ɪn dɪˈstrɛs/

  Wort des Tages

  doodad
Favoriten