a person or thing that tamps

listen to the pronunciation of a person or thing that tamps
a person or thing that tamps

  Silbentrennung

  a per·son or thing that tamps

  Türkische aussprache

  ı pırsın ır thîng dhıt tämps

  Aussprache

  /ə ˈpərsən ər ˈᴛʜəɴɢ ᴛʜət ˈtamps/ /ə ˈpɜrsən ɜr ˈθɪŋ ðət ˈtæmps/

  Wort des Tages

  dexterous
Favoriten