a person or thing that tamps

listen to the pronunciation of a person or thing that tamps
a person or thing that tamps

  Heceleme

  a per·son or thing that tamps

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pırsın ır thîng dhıt tämps

  Telaffuz

  /ə ˈpərsən ər ˈᴛʜəɴɢ ᴛʜət ˈtamps/ /ə ˈpɜrsən ɜr ˈθɪŋ ðət ˈtæmps/

  Günün kelimesi

  bastion