a person or thing exerting such power or action

listen to the pronunciation of a person or thing exerting such power or action
Englisch - Türkisch

Definition von a person or thing exerting such power or action im Englisch Türkisch wörterbuch

influence
tesir etmek
influence
tesir eden kimse veya şey
influence
{i} tesir
influence
{f} sözünü geçirmek
influence
etki,v.etkile: n.etki
influence
{f} söz geçirmek
influence
etkilenim
influence
dili sarhoş
influence
etki

Ülkesinin üstünde büyük etkisi var. - He has a great influence on his country.

Sanırım birlikte yaşamamız alışkanlıklarını etkiledi. - I think that our living together has influenced your habits.

influence
etkili/nüfuzlu kimse
influence
sözü geçen kimse
influence
torpil
influence
sözü geçerlik
influence
nüfuz

Onun ülkesinde büyük nüfuzu var. - He has great influence in his country.

influence
{f} etkilemek

Neden onu etkilemek için çalışmalılar? - Why should they try to influence him?

influence
{f} etkilemek, tesir etmek
influence
slang piston
Englisch - Englisch
influence
a person or thing exerting such power or action

  Silbentrennung

  a per·son or thing exerting such po·wer or ac·tion

  Türkische aussprache

  ı pırsın ır thîng îgzırtîng sʌç pauır ır äkşın

  Aussprache

  /ə ˈpərsən ər ˈᴛʜəɴɢ əgˈzərtəɴɢ ˈsəʧ ˈpouər ər ˈaksʜən/ /ə ˈpɜrsən ɜr ˈθɪŋ ɪɡˈzɜrtɪŋ ˈsʌʧ ˈpaʊɜr ɜr ˈækʃən/

  Wort des Tages

  coliseum
Favoriten