a particular mood or atmosphere of an environment or surrounding influence

listen to the pronunciation of a particular mood or atmosphere of an environment or surrounding influence
Englisch - Türkisch

Definition von a particular mood or atmosphere of an environment or surrounding influence im Englisch Türkisch wörterbuch

ambiance
{i} ortam
ambiance
{i} hava
ambiance
{i} çevre
ambiance
{i} ambians
Englisch - Englisch
ambiance
a particular mood or atmosphere of an environment or surrounding influence

  Silbentrennung

  a par·ti·cu·lar mood or at·mos·phere of an en·vi·ron·ment or sur·round·ing in·flu·ence

  Türkische aussprache

  ı pırtîkyılır mud ır ätmısfîr ıv ın învayrınmınt ır sıraundîng înfluıns

  Aussprache

  /ə pərˈtəkyələr ˈmo͞od ər ˈatməˌsfər əv ən ənˈvīrənmənt ər sərˈoundəɴɢ ˈənflo͞oəns/ /ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈmuːd ɜr ˈætməˌsfɪr əv ən ɪnˈvaɪrənmənt ɜr sɜrˈaʊndɪŋ ˈɪnfluːəns/

  Wort des Tages

  decant
Favoriten