a fight with stones between two parties of boys

listen to the pronunciation of a fight with stones between two parties of boys
Englisch - Türkisch

Definition von a fight with stones between two parties of boys im Englisch Türkisch wörterbuch

bicker
{f} atışmak

Siz ikiniz atışmaktan vazgeçer misiniz? - Would the two of you quit bickering?

bicker
didişmek
bicker
(incir çekirdeğini doldurmayacak kadar önemsiz konularda) tartışmak
bicker
{i} ağız dalaşı
bicker
{f} tartış

Tom ve Mary bütün gün tartışırlar. - Tom and Mary bicker all day long.

bicker
{f} şırıldamak
bicker
titremek
bicker
{f} çekişmek
bicker
{f} titreşmek
bicker
münakaşa
bicker
{f} tartışmak
bicker
tartışma
bicker
çekişme

Bütün bu çekişmelere son verelim. - Let's end all this bickering.

bicker
{f} pırıldamak
bicker
pırııdamak
bicker
didiş
bicker
münakaşa etmek
Englisch - Englisch
bicker
a fight with stones between two parties of boys

  Silbentrennung

  a fight with Stones be·tween two parties of boys

  Türkische aussprache

  ı fayt wîdh stōnz bitwin tu pärtiz ıv boyz

  Aussprache

  /ə ˈfīt wəᴛʜ ˈstōnz bēˈtwēn ˈto͞o ˈpärtēz əv ˈboiz/ /ə ˈfaɪt wɪð ˈstoʊnz biːˈtwiːn ˈtuː ˈpɑːrtiːz əv ˈbɔɪz/
Favoriten