a detail that is considered insignificant

listen to the pronunciation of a detail that is considered insignificant
a detail that is considered insignificant

  Silbentrennung

  a de·tail that I·s con·sid·ered in·sig·ni·fi·cant

  Türkische aussprache

  ı dîteyl dhıt îz kınsîdırd însîgnyîfîkınt

  Aussprache

  /ə dəˈtāl ᴛʜət əz kənˈsədərd ˌənsəgˈnyəfəkənt/ /ə dɪˈteɪl ðət ɪz kənˈsɪdɜrd ˌɪnsɪɡˈnjɪfɪkənt/

  Wort des Tages

  haboob
Favoriten