a concept is a mentally retained and symbolized classification of existents

listen to the pronunciation of a concept is a mentally retained and symbolized classification of existents
Englisch - Türkisch

Definition von a concept is a mentally retained and symbolized classification of existents im Englisch Türkisch wörterbuch

concept
sayma
concept
genel kavram
concept
genel düşünce
concept
kavram

İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var. - We need a clear definition for the concept of human rights.

Emmet'in teorisini sınamadan önce, iç simetri kavramını aydınlığa kavuşturmalıyız. - Before we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'

concept
konsept

Konsept iyi, ancak uygulama berbat. - The concept is good, but the implementation is awful.

Bu web sitesinin konseptini gerçekten seviyorum. - I really like the concept of this website.

concept
(Askeri) KAVRAM: Bir şeyin nasıl yapılabileceğini veya nasıl başarılabileceğini ifade eden, kabul edilen bir usule yol açabilen bir fikrin tasarımı veya ifadesi
concept
{i} tasavvur
concept
(isim) fikir, görüş, kavram, mefhum, tasavvur, hayal etme
concept
{i} hayal etme
concept
kavram mefhum anlayış görüş
concept
telakki
concept
{i} görüş, fikir
concept
düşünce
concept
(Tıp) kavram, fikir,g örüş, telakki
concept
{i} kavram, mefhum
Englisch - Englisch
concept
a concept is a mentally retained and symbolized classification of existents
Favoriten