ağızdan çıkan ve konuşma organları tarafından meydana getirilen ses, vox

listen to the pronunciation of ağızdan çıkan ve konuşma organları tarafından meydana getirilen ses, vox
Türkisch - Englisch
(Tıp) voice
ağızdan çıkan ve konuşma organları tarafından meydana getirilen ses, vox

    Silbentrennung

    a·ğız·dan çı·kan ve ko·nuş·ma or·gan·la·rı ta·ra·fın·dan mey·da·na ge·ti·ri·len ses, vox

    Aussprache

    Wort des Tages

    empennage
Favoriten