sound, noise

listen to the pronunciation of sound, noise
Englisch - Türkisch

Definition von sound, noise im Englisch Türkisch wörterbuch

voice
{i} ses

Bu kuş insan sesini taklit edebilir. - This bird can imitate the human voice.

O, yumuşak bir sesle konuştu. - She spoke with a soft voice.

voice
ötümlüleştirmek
voice
ün
voice
konuşma yetkisi
voice
{f} ifade et
voice
düşünce
voice
söylemek
voice
dile getirmek
quiet sound, weak noise
sessiz ses, zayıf gürültü
voice
{i} ses, seda: the human voice insan sesi
voice
{i} ses tonu

Benimle ne cüretle o ses tonuyla konuşursun! - How dare you speak to me in that tone of voice!

O, eşsiz ses tonunu kullanarak bir konuşma yaptı. - He made a speech using his unique tone of voice.

voice
{i} ses kalitesi
voice
{i} fikir
voice
active voice etken çatı
voice
{f} ses çıkarmak
voice
{i} söz
voice
çatı

O edilgen çatı değil. - That's not the passive voice.

O edilgen çatı değil. - That is not the passive voice.

voice
{i} ifade

Sesinde küçümseyen bir ifade vardı. - There was a scornful note in his voice.

Englisch - Englisch
voice
sound, noise
Favoriten