the sound from the mouth, a cry, a vote

listen to the pronunciation of the sound from the mouth, a cry, a vote
Englisch - Türkisch

Definition von the sound from the mouth, a cry, a vote im Englisch Türkisch wörterbuch

voice
{i} ses

Bu kuş insan sesini taklit edebilir. - This bird can imitate the human voice.

O, yumuşak bir sesle konuştu. - She spoke with a soft voice.

voice
ötümlüleştirmek
voice
ün
voice
konuşma yetkisi
voice
{f} ifade et
voice
düşünce
voice
söylemek
voice
dile getirmek
voice
{i} ifade

Sesinde küçümseyen bir ifade vardı. - There was a scornful note in his voice.

voice
{i} ses kalitesi
voice
{i} ses, seda: the human voice insan sesi
voice
{i} fikir
voice
{f} ses çıkarmak
voice
active voice etken çatı
voice
çatı

O edilgen çatı değil. - That is not the passive voice.

O edilgen çatı değil. - That's not the passive voice.

voice
{i} söz
voice
{i} ses tonu

Tom öğretmeniyle o ses tonuyla konuşmamalıydı. - Tom ought not to have spoken to his teacher in that tone of voice.

O, eşsiz ses tonunu kullanarak bir konuşma yaptı. - He made a speech using his unique tone of voice.

Englisch - Englisch
{n} voice
the sound from the mouth, a cry, a vote
Favoriten