açık fikirli

listen to the pronunciation of açık fikirli
Türkçe - İngilizce
Catholic
broad -minded, enlightened, liberal-minded
broadminded
hospitable
broadminded, open-minded, enlightened, liberal-minded
enlightened
openminded
open-minded

I can see you're not as open-minded as I thought you were. - Olduğunu düşündüğüm kadar açık fikirli olmadığını görebiliyorum.

As for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person. - Bana gelince, uluslar arası klas bir insan olmaya çabalamak yerine, açık fikirli bir dünya insanı olmak istiyorum.

liberal
open to new thoughts and ideas
açık fikir
open mind

I always try to keep an open mind. - Her zaman açık fikirli olmaya çalışırım.

You have to have a very open mind. - Sen çok açık fikirli olmak zorundasın.

önyargısız, açık fikirli
unbiased, open-minded
Türkçe - Türkçe
Olayları ve özellikle yenilikleri iyi anlayıp gereği gibi karşılayabilen, düşündüğünü olduğu gibi söyleyebilen (kimse)
açık fikirli