şifreli

listen to the pronunciation of şifreli
Türkisch - Englisch
ciphered
in cipher, in code
in cipher

the information may be given in cipher. - Bilgi şifreli verilebilir.

cryptic
cryptical
(Bilgisayar) encrypted
encoded
şifre
{i} password

The password is Muiriel. - Şifre Muiriel dir.

One thing Tom does that isn't very safe is that he uses the same password for every website. - Tom'un yaptığı çok emniyetli olmayan tek şey her Web sitesi için aynı şifreyi kullanmasıdır.

şifre
code

Why is my code not working? - Neden benim şifrem çalışmıyor?

Adding comments makes reading the code easier. - Yorum eklemek şifreyi okumayı daha kolay hale getirir.

şifreli hesap
encrypted account
şifreli kasa safe equipped
with a combination lock
şifreli kilit
puzzle lock
şifreli kilit
combination lock
şifreli kilit
permutation lock
şifreli telgraf
cypher telegram
şifreli yayını çözen aygıt
decoder
şifreli yazan alet
cryptograph
şifreli yazı
cryptogram
şifre
(Askeri) crypto
şifre
{i} cypher
şifre
cipher

Tom was writing cryptic notes in a cipher - Tom bir şifre içinde gizli notlar yazıyordu.

the information may be given in cipher. - Bilgi şifreli verilebilir.

şifre
watchword
apple şifreli
(Bilgisayar) apple encrypted
şifre
code word
şifre
key word
şifre
cypher, cipher, code
Türkisch - Türkisch
Şifresi olan; ancak şifresi çözülünce açılabilen
Şifre ile yazılmış
şifreli hesap
Gizli hesap
şifreli kasa
Açılıp kapanması şifredeki rakamlara bağlı olan çelik kasa
şifreli kasa
Önceden belirlenmiş harf veya rakamlardan oluşan özel bir şifrenin uygulanması sonucunda açılıp kapanan kasa
şifreli kilit
Üstünde her birinde çepeçevre birçok harfler yazılı bir sıra tekerlek bulunan ve bunlar çevrildiğinde bilinen bir kelime ortaya çıkarılınca açılabilen kilit
şifreli telgraf
Metni şifreli olan ve bu şifre çözülünce anlaşılabilen telgraf
şifreli çanta
Açılıp kapanması şifreli rakamlara bağlı olan özel yapılmış çanta
Şifre
kod
ŞİFRE
(Osmanlı Dönemi) Herkesin anlayamadığı, bazı kimselere mahsus anlaşma usul
ŞİFRE
(Osmanlı Dönemi) Haberleşmede kullanılan belirli bazı işaretler
ŞİFRE
(Osmanlı Dönemi) Fr. Gizli ve işaretle yazı usulü
şifre
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
şifre
(Osmanlı Dönemi) gizli ve işâretle yazı usulü; herkesin yazamadığı, bazı kimselere mahsus anlaşma usulü
şifre
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü: "İstanbul mümessilliği şifresiyle Mustafa Kemal Paşa'ya bekledikleri malumatı iletmiştim."- Y. K. Karaosmanoğlu
şifreli
Favoriten