kod

listen to the pronunciation of kod
Türkisch - Englisch
code

Adding comments makes the code easier to read. - Yorum ekleme kod okumayı kolaylaştırır.

Can you tell me what the zip code is for New York? - New York'un posta kodunun ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz?

(Bilgisayar) script
code of
source code

Show me the source code. - Bana kaynak kodunu göster.

Do you have the source code? - Senin kaynak kodun var mı?

kod adı
code name
kod alanı
code area
kod açar
decoder
kod açmak
to decode, to decipher
kod deliği
code hole
kod değeri
code value
kod duyarlığı
code sensitivity
kod hatası
code error
kod kesimi
code segment
kod konumu
code position
kod numarası
code number
kod satırı
line of code
kod takımı
code set
kod çevirici
code converter
kod çözmek
decode
kod çözmek
to decode, to decipher
kod çözücü
decoder
kod öğesi
code element
genetik kod
(Biyoloji,Tıp) genetic code
evrensel kod
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal code
genel kod
(Bilgisayar) global code
geçerli kod
(Bilgisayar) curr code
kodlar
(Bilgisayar) scripts
sosyal kod
(Pisikoloji, Ruhbilim) social code
kodlar
codes
alfabe kod flaması
(Askeri) alphabet code flag
alfabetik kod
alphabetic code
alfamerik kod
alphameric code
alfasayısal kod
alphanumeric code
amaç kod
object code
anımsanır kod
mnemonic code
anımsatıcı kod
mnemonic code
açık kod
open code
ağırlıklı kod
weighted code
basit kod
(Bilgisayar) basic code
beşli kod
five-unit code, quinary code
birleşik kod
macrocode
coğrafi kod
(Askeri) geographic code
dengeli kod
(Bilgisayar,Teknik) balanced code
devirli ikili kod
(Elektrik, Elektronik) cyclic binary code
doğrudan kod
direct code
en az erişim süreli kod lama
minimum-access coding
en az geciktirme kod laması
minimum delay coding
en son kod
(Bilgisayar) last code
fazlalık kod
redundant code
fonetik kod
phonetic code
gereksiz kod
redundant code
gerçek kod
actual code
geçersiz kod
illegal code
göreceli kod
relative code
göreli kod
relative code
görüntü bölgesi kod (NYX) gönderme işlemi
(Askeri) display area code (NYX) routing
hassas-kod
(Havacılık) precision-code
ikili kod
dual code
iskelet kod
skeletal code
kaynak kod
source code
kolon ikili kod
chinese binery code
kolon ikili kod
(Bilgisayar,Teknik) chinese binary code
mikro kod
microcode
mikro kod
micro code
optimum kod
optimum code
pals kod modülasyonu
(Askeri) pulse code modulation
saf kod
pure code
saltık kod
one-level code
sayısal kod
numeric code
simgesel kod
symbolic code
web kod yazımı
(Bilgisayar) web scripting
yalancı kod
pseudocode
yedi bit alfamerik kod
seven bit alphameric code
yedi-ikili kod
quibinary code
yedi’-ikili kod
(Bilgisayar) qui binary code
yerdeğişir kod
relocatable code
yerli kod derleyicisi
native code compiler
çevrimsel kod
cyclic code
çubuk kod
bar code
özel kod
specific code
Türkisch - Türkisch
Bir tenekelik ölçü birimi
Normal dile göre daha kısa olan ve bir bilgiyi ya da bir belgeyi temsil eden simgeler sistemi
Harf, şifre
bakınız kot. Harf
Bilgileri gösteren simgeler dizesi
Bir bilgisayar dilindeki komut zincirinden oluşan metin
Bir ölçü birimi
Su değirmenlerinde kapalı oluk
Şifre
kod
Favoriten