şeytanî

listen to the pronunciation of şeytanî
Türkisch - Englisch
devilish
şeytani
{s} diabolical

Sami put his diabolical plan into action. - Sami şeytani planını eyleme koydu.

To err is human, but to persist in error is diabolical. - Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir.

şeytani
{s} demonic
şeytani
devilish
şeytani
unhallowed
şeytani
fiendish
şeytani
satanic
şeytani
diabolic

Tom masterminded a diabolic plot to kill his wife. - Tom karısını öldürmek için şeytani bir plan hazırladı.

To err is human, but to persist in error is diabolical. - Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir.

şeytani
satanic, devilish, diabolical, baleful
şeytani
infernal
şeytani güçlere inanma
demonism
şeytani
impish
şeytani
wicked
şeytani
demoniac
şeytani
baleful
şeytani
black
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Şeytanla alâkalı. Şeytana yaraşır
şeytani
Şeytanca
şeytani
Şeytanla ilgili
şeytani
Şeytanca: "Bir millete yapılabilecek sinsi ve şeytani hücum onun vicdanından mazisini almak, hafızasında mazisini yok etmektir."- A. Ş. Hisar. Şeytanla ilgili
şeytâni
(Osmanlı Dönemi) şeytanla ilgili ve ona âit
ŞEYTANÎ PİŞE
(Osmanlı Dönemi) f. Şeytanın yolu. Şeytana ait meşguliyet
şeytanî
Favoriten