şah

listen to the pronunciation of şah
Türkisch - Englisch
king

The king will appear in person tomorrow evening. - Kral yarın akşam şahsen bulunacak.

check

Will you take a personal check? - Şahsi bir çek kabul eder misiniz?

Where can I cash this personal check? - Bu şahsi çeki nerede bozdurabilirim?

shah; (satranç) king
shah

He would like to know whether you play shah. - O, şah oynamak isteyip istemediğini bilmek istiyor.

Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb are considered the most important Mughal emperors. - Babür, Hümayun, Ekber, Cihangir, Şah Cihan ve Aurangzeb en önemli Babür imparatorları olarak düşünülmektedir.

şah mat
checkmate
şah damar
jugular vein
şah demek
check
şah demek
give check
şah demek
in check
şah kartal
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kartalgiller) imperial eagle
şah çekmek
to check
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Ayıp
Pir
Alevilik, Bektaşilikte pir
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
(Osmanlı Dönemi) padişah. Sultan. Sahip
Satranç oyununda her yönde tek hane gidebilen en önemli taş
Atın, ön ayaklarını yerden keserek arka ayakları üstünde ayakta durması
Satranç oyununda her yönde tek hane gidebilen en önemli taş: "Sonra şahını bir hane geri aldı."- S. F. Abasıyanık
Benzerlerine oranla en üstün, en güzel, en iyi
şah damarı
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
şah
Favoriten