üfleme

listen to the pronunciation of üfleme
Türkisch - Englisch
blowing

Glass developed dramatically in the Roman era when glass blowing techniques were invented. - Cam üfleme teknikleri icat edildiğinde cam Roma döneminde önemli ölçüde gelişti.

puff
blast
blowing, blow, puff
blow

Glass developed dramatically in the Roman era when glass blowing techniques were invented. - Cam üfleme teknikleri icat edildiğinde cam Roma döneminde önemli ölçüde gelişti.

I am master of all the birds in the world, and have only to blow my whistle and every one will come to me. - Ben dünyadaki tüm kuşların efendisiyim ve sadece düdüğüme üflemek zorundayım ve her biri bana gelecektir.

wind
insufflation
puffing
(Dilbilim) aspiration
üflemek
blow

I am master of all the birds in the world, and have only to blow my whistle and every one will come to me. - Ben dünyadaki tüm kuşların efendisiyim ve sadece düdüğüme üflemek zorundayım ve her biri bana gelecektir.

üfleme bobini
blowout coil
üflemek
{f} whiff
üflemek
blew
üfle
{f} whiff
üflemek
puff out
üfle
blown
cam üfleme
glass blowing
cam üfleme
glassblowing
kurum üfleme
soot blowing
kurum üfleme valfi
soot blower
üflemek
blow out
üflemek
(for someone) to blow or breathe hard on
üflemek
puff
üflemek
{f} whiffle
üflemek
slang to lay, have sex with
üflemek
{f} insufflate
üflemek
to play (a wind instrument)
üflemek
to blow; to puff; to blow upon; to blow out
üflemek
breathe upon
Türkisch - Türkisch
Üflemek işi
Üflemek
(Osmanlı Dönemi) NAKR
Üflemek
üfürmek
üflemek
Çalmak
üflemek
Yanmakta olan bir şeyi söndürmek veya canlandırmak için soluk vermek: "İdris iskele başında salep güğümünün altındaki eleme kömürlerin küllerini üflüyor."- S. F. Abasıyanık
üflemek
Dudakları büzerek soluğu bir şey üzerine hızla vermek: "İki senedir sigaralarının dumanlarını burnuma üflediği yetmemiş gibi şimdi de bana oyun etmeye kalkışıyor."- A. Gündüz
üflemek
Nefesle seslendirilen çalgıları çalmak: "Arkadaş çalgısını bir iki defa üfledikten sonra döndü."- O. C. Kaygılı
üflemek
Dudakları büzerek soluğu bir şey üzerine hızla vermek
üflemek
Yanmakta olan bir şeyi söndürmek veya canlandırmak için soluk vermek
üfleme
Favoriten