dampness, especially that of the air

listen to the pronunciation of dampness, especially that of the air
İngilizce - Türkçe

dampness, especially that of the air teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

humidity
{i} rutubet
humidity
{i} nem

Nem çok yüksek, değil mi? - The humidity is very high, isn't it?

Konsol veya aksesuarları yüksek sıcaklık, yüksek nem ya da doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. (5 °C ile 35 °C veya 41°F ile 95°F aralığında sıcaklığa sahip bir ortamda kullanın) - Do not expose the console or accessories to high temperatures, high humidity or direct sunlight (use in an environment where temperatures range from 5 °C to 35 °C or 41 °F to 95 °F).

humidity
rutubetlilik
humidity
(Tıp) humidite
humidity
havadaki nem
humidity
nem oranı

Nem oranı yüksek olduğunda nefes almak zordur. - It's difficult to breathe when humidity is high.

Nispi nem oranını ölçmek için, bir psikrometre kullanabilirsiniz. - You can use a psychrometer to measure relative humidity.

humidity
(İnşaat) nemli
İngilizce - İngilizce
humidity
dampness, especially that of the air