dağlı

listen to the pronunciation of dağlı
Türkçe - İngilizce
mountaineer
hillman
branded
mountainy
mountaineer, highlander; rough, harsh, coarse
cauterized
anguished, very hurt, very sad
mountainous

Armenia is a mountainous country. - Ermenistan dağlık bir ülkedir.

I used to live in a mountainous area. - Eskiden dağlık bir bölgede yaşıyordum.

backwoodsman
rough
harsh
dağ
mountain

Did you know that some foxes lived on this mountain? - Bazı tilkilerin bu dağda yaşadığını biliyor muydun?

We'd like to climb that mountain. - Biz şu dağa tırmanmak istiyoruz.

dağlı kimse
Highlander
dağ
{i} mount

Look at that mountain which is covered with snow. - Karlarla örtülü şu dağa bak.

We'd like to climb that mountain. - Şu dağa tırmanmak istiyoruz.

dağ
mark
dağ
montane
dağ
grief, anguish
dağ
mons

A monster lay on a rock near the top of the mountain. - Bir canavar dağın zirvesine yakın bir kayanın üzerinde yatıyordu.

A huge monster is coming down the mountain. - Kocaman bir canavar dağdan aşağıya iniyor.

dağ
brand
dağ
mountain; heap, mound
dağ
brand (made by a hot iron)
dağ
med. sear (produced by cauterization)
Türkçe - Türkçe
Dağlık bölge halkından olan
Dağa ait
Dağlanmış olan
Dağlanmış olan: "Yaralılara su ne ise, yüreği dağlı Müslümanlara da varlığın odur."- R. E. Ünaydın
Kaba saba, görgüsüz
Kaba saba, görgüsüz: "Batıl itikatlara inanmış, dağlı, cahil bir kızcağızdı."- R. H. Karay
Dağlık bölge halkından olan: "Bu tuzak dağlıların çok zoruna gitti."- Y. Kemal
(Osmanlı Dönemi) KUHÎ
Dağ
(Osmanlı Dönemi) TUR
Dağ
(Hukuk) CEBEL
Dağ
kuh
Dağ
(Osmanlı Dönemi) NAIT
Dağ
(Osmanlı Dönemi) SÜDD
dağ
Büyük üzüntü, acı
dağ
Büyük üzüntü, acı: "Dağda bağın var, yüreğinde dağın var."- Atasözü
dağ
Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan
dağ
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
dağ
İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık
dağ
Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan. İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık
dağlı