dörtgen

listen to the pronunciation of dörtgen
Türkçe - İngilizce
square

A square is both a rectangle and a rhombus. - Bir kare hem dikdörtgen hem de eşkenar dörtgendir.

quad
quadrangle
quadrilateral
quadrangle; quadrilateral
tetragon
tetragonal
dörtgen biçiminde
quadrangular
dörtgen biçme
quadrangular prism
dörtgen gibi
quadratic
dörtgen şeklinde
tetragonal
eşkenar dörtgen
lozenge
eşkenar dörtgen
equilateral quadrangle
eşkenar dörtgen
rhombohedron
eşkenar dörtgen
rhomb, rhombus
eşkenar dörtgen
rhomb

The rectangle and the rhombus are parallelograms. - Dikdörtgen ve eşkenar dörtgen, paralelkenardırlar.

A square is both a rectangle and a rhombus. - Bir kare hem dikdörtgen hem de eşkenar dörtgendir.

eşkenar dörtgen şeklinde
rhomboid
eşkenar dörtgen şeklinde
rhombic
Türkçe - Türkçe
dörtgen