cruelly, callously

listen to the pronunciation of cruelly, callously
İngilizce - Türkçe

cruelly, callously teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in cold blood
acımasızca ve kasten
in cold blood
soğukkanlılıkla

O sadece para almak için kızı soğukkanlılıkla öldürdü. - He killed the girl in cold blood just to get the money.

Suç soğukkanlılıkla işlendi. - The crime was committed in cold blood.

in cold blood
kılını kıpırdatmadan
in cold blood
gözünü kırpmadan
in cold blood
(Fiili Deyim ) kasetn , tasarlayıp kurarak , acımasızca , gaddarca
in cold blood
acımasızca
İngilizce - İngilizce
in cold blood
cruelly, callously