credibly, plausibly; wisely, intelligently; rationally, logically

listen to the pronunciation of credibly, plausibly; wisely, intelligently; rationally, logically
İngilizce - Türkçe

credibly, plausibly; wisely, intelligently; rationally, logically teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reasonably
epey
reasonably
oldukça/makulce
reasonably
makul bir şekilde
reasonably
orta derecede
reasonably
kararınca
reasonably
mantık çerçevesinde
reasonably
epeyce
reasonably
oldukça

Ben bundan oldukça eminim. - I'm reasonably certain of it.

Tom, Mary'nin onun büyükbabasının altın saatini çaldığından oldukça emindi. - Tom was reasonably certain that Mary had stolen his grandfather's gold watch.

reasonably
akla yatkın olarak
reasonably
akıllı uslu
reasonably
akla uygun olarak
reasonably
orta derecede: It was reasonably entertaining. Canımızı sıkmadı
reasonably
mantıklı olarak
İngilizce - İngilizce
reasonably
credibly, plausibly; wisely, intelligently; rationally, logically