complex, complicated

listen to the pronunciation of complex, complicated
İngilizce - Türkçe

complex, complicated teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

complicate
karmaşık

Günün sosyal sorunları gittikçe daha karmaşık olma eğilimindedir. - The social problems of the day tend to be more and more complicated.

Modern finans giderek karmaşık ve sofistike hale geliyor. - Modern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.

complicate
{f} zorlaştırmak

Tüm bunlarla hayatımı zorlaştırmak istemiyorum! - I don't want to complicate my life with all that!

Onun yokluğu konuyu zorlaştırmaktadır. - His being absent complicates matters.

complicate
anlaşılmaz
complicate
karmaştırmak
complicate
dallandırmak
complicate
karmaşık hale getirmek
complicate
çetrefil

Ne zaman bu kadar çetrefilli oldu? - When did it get so complicated?

complicate
güçleştirmek
complicate
güçleştir
complicate
güçlestir
complicate
{f} karıştırmak
complicate
{f} içinden çıkılmaz hale getirmek
complicate
karıştır/güçleştir
complicate
{f} karmaştırmak; çetrefilleştirmek, zorlaştırmak, güçleştirmek
complicate
uzunlamasına katlanmış complicated karmaşık
complicate
çapraşık
İngilizce - İngilizce
complexed
complicate

How poor, how rich, how abject, how august, / How complicate, how wonderful, is Man!.

complex, complicated