commerce, trade; matter; movements and gestures by actors in a play

listen to the pronunciation of commerce, trade; matter; movements and gestures by actors in a play
İngilizce - Türkçe

commerce, trade; matter; movements and gestures by actors in a play teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

business
(Ticaret) iş birimleri
business
ticaret kuruluşu
business
maslahat
business
(Ticaret) şirket

Küçük işletmeler genellikle büyük bir şirket tarafından sömürülürler. - Small business are often absorbed by a major company.

Küçük işletmeler genellikle büyük bir şirket tarafından sömürülürler. - Small businesses are often absorbed by a major company.

business
aksata
business
meşguliyet
business
iş yazışması
business
(Ticaret) ticari kuruluş

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

business
meşgale
business
şey

Bu tür şeyleri araştırmak benim işim. - It's my business to investigate such things.

Casuslar senin onların bilmesini istemediğin şeyleri bilmek için işlerini yaparlar. - Spies make it their business to know things that you don't want them to know.

business
olay
business
konu

Onlar iş konuşuyorlardı. - They were talking business.

İşi daha sonra konuşacağız. - We'll talk business later.

business
ticaret

Birçok küçük işletme sahipleri bir ticaret odasına aittir. - Many small business owners belong to a chamber of commerce.

Tom ticaret okuluna gitmek istediğini söyledi. - Tom said he wanted to go to business school.

business
{i} faaliyet

İş faaliyetlerimizi güçlendirmemiz için bunu yeniden organize etmeliyiz. - We need to reorganize it in order to strengthen our business activities.

business
businesslikeciddi
business
(isim) faaliyet, iş, görev, alım satım, ticaret, ticarethane, firma, işyeri, konu, mesele
business
mimik gibi davranışları
business
iş yeri

Uygun elbiseler iş yerinde çok önemlidir. - Proper clothes count for much in business.

business
{i} görev

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

İngilizce - İngilizce
{i} business
commerce, trade; matter; movements and gestures by actors in a play