closed-minded

listen to the pronunciation of closed-minded
İngilizce - Türkçe
yeni fikirlere açık olmayan
geri kafalı
dar görüşlü
bağnaz
İngilizce - İngilizce
unreceptive to new ideas or information