bağnaz

listen to the pronunciation of bağnaz
Türkçe - İngilizce
bigoted

Let's see how the candidate's bigoted opinions will affect the outcome of the election. - Adayın bağnaz fikirlerinin seçim sonucunu nasıl etkileyeceğini görelim.

narrow minded
fanatical, bigoted
sectarian
fanatic, bigoted, narrow-minded, straitlaced; bigot, puritan, zealot
hard shell
fanatic
strait-laced
fanatical
illiberal
puritan
zealous
puritanical
rabid
narrowminded
straitlaced
narrow-minded

Tom is really narrow-minded, isn't he? - Tom gerçekten bağnaz, değil mi?

religionist
bigot

Bigots are not welcome here. - Bağnazlıklar burada hoş karşılanmıyor.

Let's see how the candidate's bigoted opinions will affect the outcome of the election. - Adayın bağnaz fikirlerinin seçim sonucunu nasıl etkileyeceğini görelim.

small-minded
zealot
closed minded
diehard
strait laced
bağnaz kimse
zealot
bağnaz kimse
sectarian
bağnaz kimse
bigot
bağnaz kimse
religionist
bağnaz protestan
puritan
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Bir düşünceye ve anlayışa körü körüne bağlanan ve ondan başka doğru bulunmadığına inanan mutaassıp
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
mutaassıp
bağnaz