civility, kindness, female act of respect

listen to the pronunciation of civility, kindness, female act of respect
İngilizce - Türkçe

civility, kindness, female act of respect teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

courtesy
{i} nezaket

Tom üzgün olduğunu söyleme nezaketinde bile bulunmadı. - Tom didn't even have the courtesy to say that he was sorry.

Nezaketiniz için teşekkürler. - Thank you for your courtesy.

courtesy
kibarlık
courtesy
müsaadesi ile
courtesy
incelik
courtesy
teveccüh
courtesy
Iütuf
courtesy
(Mukavele) nezaket, kibarlık; saygı, hürmet; iltifat, teveccüh
courtesy
sarayda görgü kuralları
courtesy
courtesy title resmi olmayan ünvan
İngilizce - İngilizce
{n} courtesy
civility, kindness, female act of respect