catch cold

listen to the pronunciation of catch cold
İngilizce - Türkçe
üşütmek
nezle olmak
soğuk al

Hiçbirimiz soğuk algınlığına yakalanmayız. - Not all of us catch colds.

Yaşlı insanlar kolayca soğuk alırlar. - Old people catch colds easily.

Soğuk almak
(isim)zle olmak, soğuk almak
catch a cold
nezle olmak
catch a cold
üşütmek
catch a cold
(isim)zle olmak, soğuk almak
catch a cold
soğuk almak
come down with a cold
nezle olmak
to catch cold
soğuk almak
catch cold