careful consideration; discussion, formal consultation

listen to the pronunciation of careful consideration; discussion, formal consultation
İngilizce - Türkçe

careful consideration; discussion, formal consultation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

deliberation
{i} kafa yorma (Argo)
deliberation
tasarlama
deliberation
düşünüp taşınma
deliberation
tartışma

Perry yüksek sesle tartışmalara alıştı. - Perry became used to the loud deliberations.

deliberation
ihtiyat
deliberation
görüşme

Görüşmeler üç gün sürdü. - The deliberations took three day.

Görüşmeler pazartesi günü devam edecek. - Deliberations will continue Monday.

deliberation
kafa yorma
deliberation
{i} tedbirli olma
deliberation
(Mukavele) tartışma, düşünme, göze alma
deliberation
{i} danışma
deliberation
ağırbaşlılık/düşünme
deliberation
{i} üzerinde düşünme
deliberation
{i} görüşme, müzakere
İngilizce - İngilizce
{i} deliberation
careful consideration; discussion, formal consultation