by this means, action or process

listen to the pronunciation of by this means, action or process
İngilizce - Türkçe

by this means, action or process teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hereby
şimdi
hereby
burada
hereby
bundan ötürü
hereby
bu vesileyle
hereby
bundan dolayı
hereby
bu vesile ile

Bu vesile ile Olimpiyat Oyunlarının açılışını ilan ediyorum. - I hereby declare the opening of the Olympic Games.

hereby
z. bu vesile ile
hereby
sonuç olarak
hereby
böylelikle
İngilizce - İngilizce
hereby
by this means, action or process