branş

listen to the pronunciation of branş
Türkçe - İngilizce
branch
branch dal, kol
subject

What subject do you major in? - Esas branş olarak hangi konuyu seçtin?

History is not his major subject. - Tarih onun ana branşı değil.

major

Tom decided to major in French. - Tom Fransızcayı ana branş olarak seçmeye karar verdi.

Tom is majoring in architecture. - Tom mimariyi asıl branş olarak seçiyor.

branch (of study, of a science)
province
(Eğitim) field of study
specialty
faculty
branş dışı kalan
extracurricular
üniversitede ikinci branş
minor
ikinci branş olarak almak
minor in
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Dal, kol, bölüm; ihtisas alanı
Bilimde dal, kol
Dal, kol
branş