bodur

listen to the pronunciation of bodur
Türkçe - İngilizce
shortie
squat
dwarf
roly-poly
dwarfish
stub
chunk
short

My husband is broad-shouldered, with distinctly short arms. - Kocam gözle görülür derecede kısa kolları olan şişman ve bodur biridir.

podgy
squabby
low

Lots of low trees grow on the hill. - Tepede bir sürü bodur ağaçlar büyümektedir.

short, squat; dwarf
punch
chunky, stumpy, dumpy, stocky, podgy, squat, thickset; dwarfish
stumpy
scrubby
scrub
pudgy
stunted
stocky

Tom is quite stocky, isn't he? - Tom oldukça bodur, değil mi?

dumpy
shrimp
shorty
squatty
thickset
shrimpy
rolypoly
squab
stodgy
bodur hayvan
scrub
bodur çalılık
scrub
bodur ama güçlü hayvan
chunk
bodur antiklinal
(Jeoloji) brachyanticline
bodur ardıç
(Botanik, Bitkibilim) dwarf juniper
bodur bir şekilde
dumpily
bodur bırakmak
stunt
bodur kalmak
dwarf
bodur kestane
(Botanik, Bitkibilim) dwarf chestnut
bodur kiraz
(Botanik, Bitkibilim) dwarf cherry
bodur kızılağaç
(Botanik, Bitkibilim) dwarf alder
bodur meşe
Spanish oak
bodur meşe
red oak
bodur meşe
(Botanik, Bitkibilim) dwarf oak
bodur palmiye
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: yılanyastığıgiller) European fan palm
bodur senklinal
(Jeoloji) brachysyncline
bodur söğüt
sallow
bodur söğüt
withy
bodur söğüt ağacı
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: söğütgiller,safsafiye) least willow, dwarf willow
bodur sıra kemerler
(Mimarlık) low arcature
bodur tavuk
bantam
bodur ve şişko kimse
humpty dumpty
bodur ve şişko tip
humpty-dumpty
bodur yılan
(Hayvan Bilim, Zooloji) eirenis lineomaculata
bodur çam
pinon
bodur çam
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: çamgiller,tennubiye) swiss mountain pine, mountain pine, mugho pine
bodur çam
pinon pine
bodur ötücü kuğu
(Latin) cygnus bewickii
bodur şey
dwarf
daha bodur
dwarfer
daha bodur
dumpier
şişman ve bodur
broad in the beam
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Enine göre boyu kısa ve tıknaz olan
çok kısa boylu, bücür
Enine göre boyu kısa ve tıknaz
Enine göre boyu kısa ve tıknaz: "Bir av arıyormuş gibi tereddütlü adımlarla bodur böğürtlen dallarını hışırdatarak şoseye indi."- Ö. Seyfettin
Kısa boylu ve tıknaz
(Osmanlı Dönemi) BITN
bodur pas
Arpa yapraklarına yerleşen ve seyrek olarak yurdumuzda da görülen ilkel mantar (Puccinia hordei)
bodur pas
Bu mantarın yol açtığı hastalık
bodur