birinci mevki

listen to the pronunciation of birinci mevki
Türkçe - İngilizce
first-class
first class

I've never flown first class. - Ben hiç birinci mevkide uçmadım.

birinci mevki first class
(in a train, bus), cabin class (on a ship)
Türkçe - Türkçe
lüks mevki
birinci mevki