bilinçli

listen to the pronunciation of bilinçli
Türkçe - İngilizce
conscious

Humans are conscious beings. - İnsanlar bilinçli varlıklardır.

A human is a conscious being. - Bir insan, bilinçli bir varlıktır.

knowing
awake
deliberative
(Tıp) consciousness
facultative
concious
bilinç
consciousness

Tom has regained consciousness. - Tom yeniden bilinç kazandı.

Consciousness is a precondition of being. - Bilinç varlığın ön koşuludur.

bilinç
conscious

Tom is barely conscious. - Tom neredeyse hiç bilinçli değil.

His rudeness was conscious, not accidental. - Onun kabalığı tesadüfi değil bilinçliydi.

bilinçli bir şekilde
consciously
bilinçli olarak
consciously
bilinçli bir şekilde
facultatively
bilinçli olarak
deliberatively
bilinçli tüketici
concious consumer

bilinçli tüketiciler bir malın tsedamgasına bakar.

bilinçli karar vermek
make conscious decisions
bilinçli olmayan süreçler
(Pisikoloji, Ruhbilim) nonconscious processes
bilinçli seçim
informed choice
bilinçli seçimler yapmak
make conscious choices
bir bilinçli
semiconscious
bilinç
conscience

Conscience is the knowledge that someone is watching. - Bilinç birinin izlediği bilgidir.

Bilinç
(Tıp) mind
bilinç
scruple
bilinç
awareness
bilinç
the conscious
bilinç
feeling
bilinç
The conscious, consciousness
içerik bilinçli anahtarlama
content aware switching
kısmen bilinçli olarak
semiconsciously
yarı bilinçli
semiconscious
Türkçe - Türkçe
Bilinci olan
Kendi etkinliğinin farkında olan, şuurlu
Kendi etkinliğinin farkında olan, şuurlu: "Böylece dizi, bir bilinçli giriş, bir bilinçli sonuç ile çerçevelenince elbette daha iyi anlaşılmış olur."- H. Taner
şuurlu
Bilinç
es
Bilinç
şuur
BİLİNÇ
(Osmanlı Dönemi) t. Psk: İnsanın kendi varlığından ve kendine tesir eden çevresinde meydana gelen hadise ve değişikliklerin, bilgisine sahip olması hali. Şuurun dereceleri vardır. Meselâ: Düşünüyorum ve düşündüğümü biliyorum, yine düşündüğümü bildiğimi de biliyorum ve hakeza. Şuurlu olma ruhun bir vasfıdır. Maddede şuur yoktur. Ve şuurun maddi izahı şuursuzca bir izah olup batıldır. (Bak: Şuur)
BİLİNÇ
(Hukuk) Şuur
bilinç
Bir toplumdaki ruhî etkinliklerin veya ruhî durumların bütünü
bilinç
Dimağ
bilinç
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
bilinç
Temel bilgi, temel görüş
bilinç
Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur
bilinç
Bir toplumdaki ruhsal etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü
bilinç
Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur: "Davranışlarını bir an önce bilincinin denetiminden kurtarmak için, kadehleri birer dikişte boşaltmaya mı başladı?"- F. R. Atay
bilinçli