beyond the range or limits of

listen to the pronunciation of beyond the range or limits of
İngilizce - Türkçe

beyond the range or limits of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

out of
dışında

Yurt dışında seyahat söz konusu değil. - Traveling abroad is out of the question.

Onun kulağının dışında büyüyen çirkin tüyleri var. - He has unsightly hairs growing out of his ears.

out of
haricinde
out of
den dolayı
out of
siz

Siz arkadaşlara odamın dışında kalmanızı kaç kez söyledim. - How many times have I told you guys to stay out of my room?

Sizin fikirleriniz güncelliğini yitirmiş gibi görünüyor - Your opinion seems to be out of date.

out of
hakkında

Şimdi birkaç aydır yeni gelişmeler hakkında bilgim yok. - I've been out of touch with things for several months now.

Yataktan çıkmadan önce günün geriye kalanında ne yapacağım hakkında düşünerek biraz zaman harcarım. - Before I get out of bed, I spend a little time thinking about what I'll be doing the rest of the day.

out of
dolayı

Karısı zorunluluktan dolayı işe başlamıştır. - His wife has started to work out of necessity.

Tom John'un evliliğinden dolayı Mary ile konuşamadı. - Tom was unable to talk Mary out of marrying John.

out of
yoksun

Tom onu bir adalet duygusundan yoksun olarak yaptı. - Tom did it out of a sense of justice.

out of
1. -den (Yeri değişen birinin/bir nesnenin çıkış yerini bildirir.): Take your hands out of your pockets! Ellerini ceplerinden çıkar! 2
out of
den dışarı
out of
den

Tom benim dengim değil. - Tom is out of my league.

Ben buranın dışına çıkmayı deniyorum. - I'm trying to get out of here.

out of
-den uzak
out of
dışına

Tom bu ayın sonunda kasabanın dışına taşınıyor. - Tom is moving out of town at the end of this month.

Enflasyon kontrolün dışına çıkıyor. - Inflation is getting out of control.

out of
arasından

Tavan arasından dışarı çıkma. - Don't come out of the attic.

out of
-den yapılmış
out of
-den dolayı
out of
-den çıkma
out of
-dan
out of
-sız
İngilizce - İngilizce
out of

He forgot to put the food out of reach of the dog.

beyond the range or limits of

  Heceleme

  be·yond the range or limits of

  Türkçe nasıl söylenir

  bîônd dhi reync ır lîmıts ıv

  Telaffuz

  /bəˈônd ᴛʜē ˈrānʤ ər ˈləməts əv/ /bɪˈɔːnd ðiː ˈreɪnʤ ɜr ˈlɪməts əv/

  Günün kelimesi

  agerasia