benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı

listen to the pronunciation of benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı
Türkçe - Türkçe
numara
benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı

    Heceleme

    ben·zer şey·le·ri a·yırt et·mek i·çin her bi·ri·nin ü·ze·ri·ne i·şa·ret o·la·rak ya·zı·lan sa·yı

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    jocose