benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı

listen to the pronunciation of benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı
Türkisch - Türkisch
numara
benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı

    Silbentrennung

    ben·zer şey·le·ri a·yırt et·mek i·çin her bi·ri·nin ü·ze·ri·ne i·şa·ret o·la·rak ya·zı·lan sa·yı

    Aussprache

    Wort des Tages

    wildcatter
Favoriten